"رویدادها و کارگاه ها"

عنوان

رویداد/کارگاه

 

رویداد کارآفرینی و برنامه نویسی
در حوزه فناوری اطلاعات 
بوت کمپ اینترنت اشیا
رویداد کارآفرینی ویتا
بوت کمپ هوش مصنوعی


 

//isti.ir/X5Mc