فراخوان آوردگاه جذب سرمایه و سرمایه گذار

اگر استارتاپ شماعلاقه مند به حضور در آوردگاه سرمایه است، اگر به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر،علاقه مند به حضور در آوردگاه سرمایه هستید...

آوردگاه سرمایه یکی از اجزای اصلی الکام استارز محسوب می‌شود و کمک می‌کند سرمایه‌گذاران با استارتاپ‌ها و کسب‌کارهای نو آشنا شوند و بتوانند روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به همین منظور الکام استارز در نظر دارد با دریافت اطلاعات کسب‌‌کارها و ارائه آنها به سرمایه‌گذاران کمک کند تا جذب سرمایه و سرمایه گذار با سهولت بیشتری برای استارتاپ‌ها انجام گیرد. این برنامه نیز همانند سایر برنامه‌های جانبی الکام استارز، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

بخش آوردگاه سرمایه این دوره نیز به روال سال‌های پیش با همکاری مجموعه‌های سرمایه‌گذاری معتبر کشور، سازوکار تسهیل جذب سرمایه تیم‌های ثبت‌نام کننده را در زمان نمایشگاه و پس از آن فراهم خواهد کرد.

 ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان حامی معنوی و تسهیل‌گر فرایندهای جذب سرمایه به ویژه برای پیگیری‌های لازم پس از زمان نمایشگاه در آوردگاه سرمایه حضور خواهند داشت.

اگر استارتاپ شماعلاقه مند به حضور در آوردگاه سرمایه است،  اینجا برای ثبت نام کلیک کنید.
اگر به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر،علاقه مند به حضور در آوردگاه سرمایه هستید، اینجا  اقدام به ثبت درخواست کنید.
برای برگزاری آوردگاه سرمایه امسال از توان اجرایی کارن کراد استفاده شده است.

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/Z4pt