پیوندها
صفحه اصلی > حوزه ستاد > کارگروهای ستاد > سلامت الکترونیک 
سلامت الکترونیک

کارگروه سلامت الکترونیک (e-Health) ستاد فاوا

سلامت الکترونیک (e-Health) یک زمینه نوظهور از برخورد انفورماتیک، پزشکى، بهداشت عمومى و تجارت است،  که از طریق شبکه جهانى وب (world wide web) و تکنولوژی‌های مرتبط با آن ارتقا و تکامل می‌یابد. سلامت الکترونیک را نه‌تنها به‌عنوان یک توسعه فنى بلکه به‌عنوان حالتى روحى، طرز تفکر و یک حرکت عمومى جهانى می‌توان توصیف کرد. براى توصیف واژه سلامت الکترونیک باید از فناورى اطلاعات و ارتباطات (Information Comunication Technology) در بخش سلامت بهره برد. اطلاعات دیجیتالى در بخش سلامت و بهداشت، کشاورزی و دامپروری، علوم زیستی و ... براى مقاصد بالینى و آموزشى و مدیریتى از طریق الکترونیکى، پردازش، انتقال، ذخیره و بازیابى می‌شود.

اهداف کارگروه
در راستای سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و
نقشه تحول نظام سلامت، کارگروه سلامت الکترونیکی و فناوری سلامت با هدف ارتقاء کیفى فناوریهای بر اساس
نیازها و اولویتهاى کشور و با انگیزه توسعه همکاری های فرابخشی و ایجاد ظرفیت در زمینه راه اندازی جریان
اجرایی سازی و توسعه فناوری سلامت و سلامت الکترونیکی نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید و با برنامه
هایی که در خصوص توسعه پتانسیلهای موجود و هدایت صحیح در بستر تعاملات داخلی و خارجی شکل می گیرد
ظرفیت موجود در کشور به ظرفیتی بالفعل تبدیل می گردد.

استراتژی های کارگروه برای توسعه حوزه فعالیتی
استفاده از ظرفیتهای سازمانی و دستگاهی
استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای اشخاص و شرکتهای فعال
استفاده از ظرفیت اسمی و ارتباطی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هویت بخشی به فعالیت نرم افزاری حوزه پزشکی – سلامت به عنوان یک "حرفه " در ساختار اقتصادی کشور و اجتناب از پراکنده کاری ، فرصت طلبی و رویکردهای مشابه در تامین نیازهای فاوا در این حوزه .
شناسایی و حمایت و سازماندهی فعالان نرم افزاری حوزه پزشکی
کاستن از موانع بوروکراتیک کسب و کار در این حوزه با تمرکز هدایت و ساماندهی امور حاکمیتی در حداقل نهادهای ممکن با تسهیل روابط و قرارها با نهادهای حاکمیتی ذیربط شامل شورایعالی انفورماتیک کشور - دفتر مدیریت آمار  و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
تلاش در جهت ایجاد تعادل در بازار تقاضا و اطمینان بخش نمودن معامله در بازار نرم افزارهای حوزه ی پزشکی– سلامت با اتکا و استناد به قوانین ، قرارها، توافقنامه ها ، دستورالعمل ها و "استاندارد" های موجود.
مراقبت از منابع انسانی ارزشمند فعال در این حوزه با تاثیرگذاری بر روابط طرفین ذیربط .
تلاش در جهت ایجاد بسترهای سخت و نرم افزار لازم در جهت پیاده سازی این حوزه در جامعه

اعضای کارگروه
•دستگاه ها و سازمانهای اجرایی در ارتباط با  سلامت شامل بهداشت و درمان، کشاورزی، کار، رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ...
•خبرگان و اندیشمندان این  حوزه
•شرکت های فعال
•دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir