اکو سیستم استارتاپی و نوآوری تنوع می‌یابد

7 اسفند 1397 با برگزاري نخستین رویداد نوروز نوآوری ؛

اکو سیستم استارتاپی و نوآوری تنوع می‌یابد

بستر متنوع سازی اکو سیستم استارتاپی و نوآوری همزمان با برگزاری نخستین رویداد نوروز نوآوری فراهم می شود .