نشست بیان تجربیات و راهکارهای شرکت های دانش بنیان در توسعه بازار داخلی و صادراتی برگزار مي شود

6 اسفند 1397 به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود؛

نشست بیان تجربیات و راهکارهای شرکت های دانش بنیان در توسعه بازار داخلی و صادراتی برگزار مي شود

نشست بیان تجربیات و راهکارهای شرکت های دانش بنیان در توسعه بازار داخلی و صادراتی- شرکت پویندگان راه سعادت در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار میگردد.