حریم شخصی و امنیت اطلاعاتی خط قرمز اینترنت اشیاء است

5 اسفند 1397

حریم شخصی و امنیت اطلاعاتی خط قرمز اینترنت اشیاء است

اینترنت اشیاء واژه ای نامانوس که هنوز جای خود را در گستره فضای مجازی باز نکرده اما کم و بیش کاربران را درگیر خود کرده است .