تقدير از شركت‌هاي برتر حوزه ICT در گردهمایی صادرکنندگان مخابرات ایران

30 بهمن 1397 با حضور فعالان حوزه ICT و با حضور ستاد توسعه اقتصاد ديجيتال معاونت علمي صورت گرفت؛

تقدير از شركت‌هاي برتر حوزه ICT در گردهمایی صادرکنندگان مخابرات ایران

با حضور فعالان حوزه ICT و با تجليل از حمايت‌هاي ستاد توسعه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي در گردهمایی صادرکنندگان مخابرات ایران از شركت‌هاي برتر حوزه ICT كشور تقدير شد.