دومین نشست هم‌اندیشی رویداد متنوع‌سازی اکوسیستم استارت‌اپی برگزار شد

29 بهمن 1397 در ستاد توسعه فناوري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي ؛

دومین نشست هم‌اندیشی رویداد متنوع‌سازی اکوسیستم استارت‌اپی برگزار شد

دومین نشست هم‌اندیشی رویداد متنوع‌سازی اکوسیستم استارت‌اپی كه قرار است 14 اسفندماه سال جاري برگزار شود در ستاد توسعه فناوري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي انجام گرفت.