نخستين رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک برگزار مي‌شود

29 بهمن 1397 با حمايت ستاد توسعه فناوري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي؛

نخستين رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک برگزار مي‌شود

با حمايت ستاد توسعه فناوري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي نخستين رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک از اول تا سوم اسفند برگزار مي‌شود.