تعامل و همكاري در حمايت از كسب‌وكارهاي حوزه فناوري ارتباطات و اقتصاد دانش‌بنيان

15 آبان 1397 در نشست ستاد توسعه فناوري اطلاعات، ارتباطات و ‌فضاي مجازي و منطقه ويژه اقتصادي پيام تاكيد شد؛

تعامل و همكاري در حمايت از كسب‌وكارهاي حوزه فناوري ارتباطات و اقتصاد دانش‌بنيان

در نشست مشترك کارگروه امنیت فضای تبادل اطلاعات ستاد فناوري اطلاعات، ‌ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و منطقه ویژه اقتصادی پیام، زمينه همكاري هاي دوجانبه بررسي شد.