بازارسازی برای شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه جی تکس

11 مهر 1397 مهدی فقیهی در حاشیه سفر به افریقا:

بازارسازی برای شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه جی تکس

دبیر ستاد فناوری اطلاعات معاونت علمی گفت: از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه جی تکس با هدف، بازار سازی و تبادل فناوری اطلاعات، حمایت می‌شود.