بازدید دبیر ستاد فاوا و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه بین المللی ایران هلث

2 تیر 1397 همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران هلث:

بازدید دبیر ستاد فاوا و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بازدید دبیر ستاد فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی ایران هلث