نخستین رویداد استارت آپ ویکند سلامت الکترونیک:

19 خرداد 1397 کارگروه سلامت الکترونیک ستاد

نخستین رویداد استارت آپ ویکند سلامت الکترونیک:

با حمایت کارگروه سلامت الکترونیک ستاد توسعه فناوری اطلاعانت ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، نخستین رویداد استارت آپ ویکند سلامت الکترونیک به‌منظور ارائه خدمات سلامت در بستر فضای مجازی و فنّاوری‌های نوین برگزار می‌شود.