تصویب تعرفه معقول، راهی برای حمایت ازتولیدملی است

11 اردی بهشت 1397 در نشست تعرفه‌های پیشنهادی کالاها و شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد:

تصویب تعرفه معقول، راهی برای حمایت ازتولیدملی است

با رویکرد تصویب تعرفه معقول در راستای حمایت از تولید ملی، جلسه‌ای‌ با عنوان تعرفه‌های پیشنهادی در راستای حمایت از کالاها و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار گردید.