پیام‌رسان‌های داخلی توانایی پیشرفت بسیاری دارند

21 فروردین 1397 رییس ستاد وسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی:

پیام‌رسان‌های داخلی توانایی پیشرفت بسیاری دارند

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور درباره توانایی و ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: قطعا فعلاَ کیفیت کار پیام‌رسان‌های داخلی قابل رقابت با پیام‌رسان‌های درجه یک دنیا نیست.