طرح پیشبرد تورین محاسباتی ملی یکی از زیرساخت های اصلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور است

29 آبان 1396 دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

طرح پیشبرد تورین محاسباتی ملی یکی از زیرساخت های اصلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور است

با بهره برداری از این طرح، یکی از نیازهای اصلی محققان و دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به پردازشهای سریع برطرف می شود.