فراخوان ششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری وزیستی

12 آبان 1398

فراخوان ششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری وزیستی

ششمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری وزیستی از 18 الی 21 آبان ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تهران واقع در بزرگراه چمران برگزاری می گردد