تبریز به کانون بازی سازی شمال غرب تبدیل می شود

11 آبان 1398

تبریز به کانون بازی سازی شمال غرب تبدیل می شود

شهر تبریز چند سالی است که به یکی از قطب های اصلی بازی سازی در کشور تبدیل شده است. در این راستا این شهر، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، میزبان دومین همایش بازی سازی مازالاخ خواهد بود.