شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال از معافیت مالیاتی و بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند

31 اردی بهشت 1398 با تصویب و ابلاغ آیین نامه نوآفرین؛

شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال از معافیت مالیاتی و بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند

با تصویب آیین نامه توسعه اقتصاد دیجیتال که با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های فعال در این حوزه صورت گرفته است ، کسب و کارهای مذکور از معافیت های مالیاتی و مزایای بیمه ای بهره مند می شوند .