کسب و کارهای نوپای دیجیتال توسعه می‌یابد

17 اردی بهشت 1398 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

کسب و کارهای نوپای دیجیتال توسعه می‌یابد

به دنبال انعقاد تفاهم نامه ای میان ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری و مرکز نواوری و شتابدهی رسانه ای توسکا ، کسب و کارهای نوپای دیجیتال توسعه می یابد .