نخستین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان برگزار مي‌شود

20 فروردین 1398

نخستین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان برگزار مي‌شود

نخستین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان فروردين ماه سال جاري در كابل برگزار مي‌شود.