نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند برگزار مي‌شود

15 دی 1397

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند برگزار مي‌شود

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند با حمايت و همكاري نهادها و سازمان‌هاي مرتبط 23 تا 25 دي ماه سال جاري برگزار مي‌شود.