دومین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور برگزار مي‌شود

18 شهریور 1397 با حمايت ويژه ستاد فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

دومین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور برگزار مي‌شود

دومین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور با حمايت ويژه ستاد فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مهر ماه برگزار مي‌شود.