تدوین استراتژی امنیت سایبری در اولویت قرار گیرد

24 اردی بهشت 1397 دکتر مهدی فقیهی:

تدوین استراتژی امنیت سایبری در اولویت قرار گیرد

بر اساس شاخص GCI منتشرشده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، وضعیت ایران در سطح متوسطی قرار دارد.