فرخوان مشارکت در رویداد هکتون شهرهای هوشمند و پایدار

12 بهمن 1398 ایده‌های خلاقانه شهر هوشمند جهانی می‌شود

فرخوان مشارکت در رویداد هکتون شهرهای هوشمند و پایدار

رویداد هکتون شهرهای هوشمند و پایدار به شما کمک می‌کند تا ایده‌های شما در ایجاد و توسعه شهرهای پایدار هوشمند در سرتاسر جهان موثر باشد. اگر ایده خلاقانه و نویی در این حوزه دارید می‌توانید با کمک ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رویداد نوآورانه شرکت کنید.