خلاقان برنامه‌نویسی کشور خود را محک می‌زنند

23 دی 1398 با برگزاری یک رویداد فناورانه

خلاقان برنامه‌نویسی کشور خود را محک می‌زنند

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از برگزاری نخستین دوره لیگ برنامه‌نویسی گیتا، حمایت می‌کند.