بوت کمپ تخصصی دیجیتال مارکتینگ از 26 دی ماه کار خود را آغار می کند

22 دی 1398

بوت کمپ تخصصی دیجیتال مارکتینگ از 26 دی ماه کار خود را آغار می کند

با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بوت کمپ تخصصی دیجیتال مارکتینگ 26 دی ماه آغاز می شود. این رویداد توسط دانشگاه علامه طباطبایی و با کمک تیم کی ورک برگزار خواهد شد.