پویش مطالعاتی زیست‌بوم استارتاپی برگزار می‌شود

2 آذر 1398 با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پویش مطالعاتی زیست‌بوم استارتاپی برگزار می‌شود

با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین پویش مطالعاتی زیست‌بوم استارتاپی به مناسبت هفته کتاب برگزار می‌شود.