پل نوآوری با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، برگزار می شود

14 آبان 1398

پل نوآوری با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، برگزار می شود

رویداد پل نوآوری، توسط دیجی‌کالانکست و به منظور ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت در دانشگاه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها در تاریخ 25 آبان روز شنبه ساعت 15-18 برگزار می‌شود