تفاهم‌نامه همكاري مشترك در زمينه راه‌اندازي و توسعه مركز شتابدهي و نوآوري خدمات و فناوری های سلامت

29 مهر 1398

تفاهم‌نامه همكاري مشترك در زمينه راه‌اندازي و توسعه مركز شتابدهي و نوآوري خدمات و فناوری های سلامت

تفاهم‌نامه همكاري راه اندازی و توسعه مرکز شتابدهی و نوآوری خدمات و فناوریهای سلامت در بستر فناوری اطلاعات ما بین ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و دانشگاه علوم پزشكي بقیه الله امضا شد.