ارائه اطلاعات (RFI) جهت اجرای پروژه‌های فناورانه اینترنت اشیا

29 مهر 1398 اصلاحیه شماره 1

ارائه اطلاعات (RFI) جهت اجرای پروژه‌های فناورانه اینترنت اشیا

اصلاحیه شماره 1 کارگروه اینترنت اشیا گروه توسعه فناوری های راهبردی ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی جهت اجرای پروژه‌های فناورانه اینترنت اشیا منتشر شد.