برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند در دی ماه سال جاری

15 مهر 1398 دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند در دی ماه سال جاری

نمايشگاه شهر هوشمند با حمايت نهاد ریاست جمهوری ، وزارت کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار مي‌شود