گردهمایی فعالان اقتصاد طلای کثیف

15 مهر 1398 برگزاری دومین نمایشگاه بین الملی مدیریت پسماند :

گردهمایی فعالان اقتصاد طلای کثیف

مدیریت پسماند شهری با هوشمند سازی فرایند ها و اقتصاد دیجیتال به منبع پایدار درآمد برای شهر ها تبدیل شده است . در این راستا دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند در تهران برگزار می شود .