نمایشگاه امنیت فناوری اطلاعات در حوزه انرژی برگزار می شود

7 مهر 1398 برای اولین بار در کشور :

نمایشگاه امنیت فناوری اطلاعات در حوزه انرژی برگزار می شود

در راستای هوشمند سازی و ارتقای امنیت داده ها در بخش انرژی به عنوان یک پیشران صنعتی مهم کشور ، اولین نمایشگاه تخصصی حراست ، امنیت و فناوری اطلاعات با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی برگزار می شود.