اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت

3 مهر 1398 با امضای تفاهم نامه زیست بوم کارآفرینی دیجیتال؛

اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت

صبح امروز 3 مهر ماه نخستین زیست بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و شرکت دانش بنیان مطهرنت پارس رونمایی شد.