هوش مصنوعی یکی از بزرگ‌ترین پنجره‌های اقتصادی ایران است

9 شهریور 1398 دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

هوش مصنوعی یکی از بزرگ‌ترین پنجره‌های اقتصادی ایران است

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که یکی از بزرگ ترین پنجره های اقتصادی کشور در آینده نزدیک، فناوری هوش مصنوعی است.