بوت کمپ آموزش SDK برگزار می شود

6 شهریور 1398

بوت کمپ آموزش SDK برگزار می شود

شرکت نرم افزار گستر زعفران با حمایت و همکاری "ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری" قصد دارد بوت کمپ آموزش SDK را برگزار نماید.