ثبت‌نام شرکت‌ها برای حضور در هفتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران آغاز شد

5 شهریور 1398

ثبت‌نام شرکت‌ها برای حضور در هفتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران آغاز شد

فرآیند ثبت نام شرکت های دانش بنیان برای شرکت در هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که 26 تا 29 آذرماه سال جاری برگزار می شود، آغاز شد.