بوتکمپ رباتیک و برنامه نویسی دیهیم برگزار می شود

19 مرداد 1398

بوتکمپ رباتیک و برنامه نویسی دیهیم برگزار می شود

کارخانه نوآوری و شتابدهی دیهیم با همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارد تا در تابستان 98 دوره بوتکمپ رباتیک و برنامه نویسی برگزار کند.