مدرسه کسب و کار پویتک برگزار می کند

15 مرداد 1398

مدرسه کسب و کار پویتک برگزار می کند

مدرسه تابستانی کسب و کار پویتک، یک دوره آموزشی-کاربردی است که از شانزده مرداد تا سیزده شهریور ۹۸ برای سومین بار در شهر اصفهان با حضور مربیان تراز اول حوزه کسب و کارهای نوپای کشور برگزار می‌گردد.