9 مرداد 1398

"رویداد کافه سرمایه" کارن کراد برگزار خواهد شد

كارن كراد "رویداد کافه سرمایه" را به منظور گردهمایی تخصصی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران حقیقی، حقوقی و گروهی از استارتاپ‌های برتر برگزار ميكند