اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مشخص شد

1 مرداد 1398 با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مشخص شد

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی رییس و اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده را مشخص کرد. بر اساس این حکم، امیر ناظمی اشنی به عنوان رییس این کارگروه تعیین شد.