نوجوانان در حوزه برنامه نویسی و کامپیوتر توانمند می‌شوند

4 تیر 1398

نوجوانان در حوزه برنامه نویسی و کامپیوتر توانمند می‌شوند

پنج دوره آموزشی کامپیوتر و برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان برای ارتقای توانمندسازی آنها در حوزه کامپیوتر برگزار می‌شود.