خدمات سلامت ارزان و با کیفیت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد

8 خرداد 1398 با تهیه و تدوین اطلس کسب و کار در حوزه سلامت دیجیتال؛

خدمات سلامت ارزان و با کیفیت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد

با تهیه و تدوین اطلس کسب و کار در حوزه سلامت دیجیتال،خدمات سلامت با کیفیت و قیمت مناسب برای شهروندان ساماندهی می‌شود.