سلامت الکترونیکى زمینه جدید و روبه رشد

20 فروردین 1398

سلامت الکترونیکى زمینه جدید و روبه رشد

نماینده کارگروه سلامت الکترونیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سلامت الکترونیک (e-Health) یک زمینه نوظهور از برخورد انفورماتیک، پزشکى، بهداشت عمومى و تجارت است، که از طریق شبکه جهانى وب (world wide web) و تکنولوژی‌های مرتبط با آن ارتقا و تکامل می‌یابد.