رایانش ابری راهی برای کاهش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات است

27 اسفند 1397

رایانش ابری راهی برای کاهش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات است

رایانش ابری روشی نو در پردازش داده ها و اطلاعات است که دسترسی به این اطلاعات را برای کاربران تسهیل کرده است.