پتانسيل ارزشمند توسعه اقتصاد ديجيتال با افرايش صادرات محصولات اين حوزه

25 اسفند 1397 دكتر محمدي مطرح كرد:

پتانسيل ارزشمند توسعه اقتصاد ديجيتال با افرايش صادرات محصولات اين حوزه

دبير توسعه فناوري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با تشريح برنامه‌هاي حمايتي معاونت از صادرات در بخش‌هاي مختلف حوزه ICT و در عين حال حمايت از توليد نرم‌افزارهاي موبايلي با هدف صادرات، از راه‌اندازي اولين مركز نوآوري صادرات اپليكيشن موبايل در بوشهر خبر داد.