20 مهر 1398 درخواست ارائه اطلاعات

"ارائه اطلاعات (RFI) جهت اجرای پروژه‌های فناورانه اینترنت اشیا "

کارگروه توسعه فناوری‌های راهبردی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی بنا دارد از اجرای سه پروژه‌ی شاخص و تقاضا محور حمایت مالی نماید.