بوت کمپ هوش مصنوعی برگزار می‌شود

12 تیر 1398

بوت کمپ هوش مصنوعی برگزار می‌شود

بوت کمپ هوش مصنوعی توسط شتاب‌دهنده‌ی هوش مصنوعی همتک و با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳ و۱۴ تیر در کارخانه نوآوری برگزار می‌شود.