طرح‌ها وایده‌های برتردانش آموزان در حوزه فناوری اطلاعات معرفی شدند

28 خرداد 1398

طرح‌ها وایده‌های برتردانش آموزان در حوزه فناوری اطلاعات معرفی شدند

ایده‌های برتر دانش آموزان فناوری اطلاعات با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی شد تا شاهد نبوغ این نوجوانان خلاق باشیم.